Welkom op de website van basisschool Polsstok

 
Op onze website kunt u kennismaken met onze groepen en hun leerkrachten onder het tabje 'Groepen'. Daarnaast is er een aantal teamleden zonder groep.
Zij zijn te vinden onder het tabje 'Schoolteam'.
 
Er bestaat eveneens een mogelijkheid om de schoolgids van onze school te downloaden.
 
Daarnaast kunt u via deze website kennis te nemen van onze kalender. Hierin zijn tevens alle vakanties en vrije dagen gedurende het gehele jaar opgenomen.
Onze school is een van de scholen van Stichting Bijzonderwijs. Gezamenlijk verzorgen wij onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuidoost. Via de website kunt u inloggen op de website van ons bestuur.
 
Indien u vragen mocht hebben dan treft u onder contactgegevens ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.
 
DE Brede school
 
In de brede School werken scholen van verschillende besturen in één bepaalde wijk samen met onder meer welzijnsorganisaties en verenigingen die in de buurt actief zijn. In veel gevallen wordt ook samengewerkt met organisaties voor tussenschoolse- en naschoolse opvang.
Alle scholen van Stichting Bijzonderwijs maken deel uit van een brede schoolcluster. Daardoor kunnen kinderen deelnemen aan een programma van naschoolse activiteiten (De Naschoolse Activiteiten). Doel van die activiteiten is brede talentontwikkeling; een kind kan méér ontwikkelen dan taal, rekenen en lezen alléén.
Ook worden afspraken gemaakt met collega-scholen en andere deelnemende organisaties, bijvoorbeeld over schooltijden, gezamenlijke studiedagen, sportdagen of projecten.
  • Mocht u nog vragen hebben of uw kind willen aanmelden, dan treft u onder het kopje “contact” ons telefoonnummer, namen van directieleden en ons algemene e-mailadres aan.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsfeed Social Schools

 

Komende activiteiten

 
Ouder- en kindgesprekken (rapportfolio-gesprekken)

Twee keer per jaar vinden er rapportfolio-gesprekken plaats. Het Rapportfolio wordt door het kind, de ouder(s) en de leerkracht ingevuld en geeft daardoor een breder beeld van de ontwikkeling van het kind.

Een belangrijk doel van het Rapportfolio is dat een leerling van Polsstok steeds meer zelfsturing heeft en verantwoordelijkheid krijgt over zijn/haar leerproces en dat school en ouders daar aan ondersteunend kunnen zijn. Het Rapportfolio gesprek is met kind, ouder(s) en leerkracht.

Deze gesprekken zijn opgenomen in de jaarplanning en zijn voor ouder(s)/verzorger(s) verplicht. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Als u langer de tijd nodig heeft dan het geplande gesprek of na afloop nog met vragen zit, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

 

De kleuterleerkrachten voeren dit gesprek aan de hand van de vorderingen van kinderen die zij door middel van observaties in beeld hebben gekregen. 

 
 
 

Laatste nieuws

Waar is het nieuws te vinden?!
Waar is het nieuws te vinden?!
03/09/2018
Welkom ouder(s)/verzorger(s)!   Polsstok ..
 

Nieuwe foto's