Groepen en uw kind

 
Ieder jaar worden de groepen zorgvuldig door ons samengesteld. We houden rekening met de groepsgrootte en de ontwikkelingen van uw kind. Het aangeboden lesmateriaal biedt de mogelijkheid binnen de groep in zowel tempo als niveau rekening te houden met verschillen tussen de kinderen. In tempo door extra werk en in niveau met herhalings- of verrijkingsstof. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de groep.

Komende activiteiten

 
Ouder- en kindgesprekken (rapportfolio-gesprekken)

Twee keer per jaar vinden er rapportfolio-gesprekken plaats. Het Rapportfolio wordt door het kind, de ouder(s) en de leerkracht ingevuld en geeft daardoor een breder beeld van de ontwikkeling van het kind.

Een belangrijk doel van het Rapportfolio is dat een leerling van Polsstok steeds meer zelfsturing heeft en verantwoordelijkheid krijgt over zijn/haar leerproces en dat school en ouders daar aan ondersteunend kunnen zijn. Het Rapportfolio gesprek is met kind, ouder(s) en leerkracht.

Deze gesprekken zijn opgenomen in de jaarplanning en zijn voor ouder(s)/verzorger(s) verplicht. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Als u langer de tijd nodig heeft dan het geplande gesprek of na afloop nog met vragen zit, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

 

De kleuterleerkrachten voeren dit gesprek aan de hand van de vorderingen van kinderen die zij door middel van observaties in beeld hebben gekregen. 

 
 
 

Groepen

 
1a-2a
Groep 1a-2a
M. van Kalkeren (Marijke) (m.vankalkeren@polsstok.nl)
 
1b-2b
Groep 1b-2b
S.A. Accord (Sheila) (s.accord@polsstok.nl)
 
1c-2c
Groep 1c-2c
M.F. Baak (Marisca) (m.baak@polsstok.nl)
 
1d-2d
Groep 1d-2d
S. Richards (Sharon) (s.richards@polsstok.nl)
 
3a
Groep 3a
D.Y. Gillis (Denice) (d.gillis@polsstok.nl)
 
3b
Groep 3b
M. Borst (Margo) (m.borst@polsstok.nl)
E.C.J.M. te Pas (Eugenie) (e.tepas@polsstok.nl)
 
4a
Groep 4a
A. de Koning (Amber) (a.dekoning@polsstok.nl)
 
4b
Groep 4b
O.C. Floridas (Olivia) (o.floridas@polsstok.nl)
J. Baan (Jan) (j.baan@polsstok.nl)
 
5a
Groep 5a
J.M. van den Bosch-Stalenhoef (José) (j.vandenbosch@polsstok.nl)
J.L. Brigitha-Tong Sang (Jane) (j.brigitha@polsstok.nl)
 
 

Groepen

 
5b
Groep 5b
A.H. Gambier (Anneke) (a.gambier@polsstok.nl)
 
6a
Groep 6a
S.J.F. Luppers (Stefan) (s.luppers@polsstok.nl)
B.J. van Nieuwaal (Dana) (d.vannieuwaal@polsstok.nl)
 
6b
Groep 6b
S.L. Schenkers (Shirley) (s.schenkers@polsstok.nl)
 
7a
Groep 7a
C.R. Baasaron (Carol) (c.baasaron@polsstok.nl)
 
7b
Groep 7b
M. de Leeuw (Marco) (m.deleeuw@polsstok.nl)
D. Sijmons (Daniëlle) (d.sijmons@polsstok.nl)
 
8a
Groep 8a
D. Riechelman (Diana) (d.riechelman@polsstok.nl)
J.P.L. Muntslag (Jamecia) (j.muntslag@polsstok.nl)
 
8b
Groep 8b
M.E. van Putten (Merle) (m.vanputten@polsstok.nl)
N.H.E. Bongaardt (Naomi) (n.bongaardt@polsstok.nl)
 
Bewegingsonderwijs
Groep Bewegingsonderwijs
J.P.G. Koekenbier (Joost) (j.koekenbier@polsstok.nl)
S.J.F. Luppers (Stefan) (s.luppers@polsstok.nl)