De SportBuurtClub (SBC)

 
De Sportbuurtclub DEF biedt naschools sportaanbod voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar op Polsstok.
Het sportaanbod is opvolgend aan het sportaanbod van de naschoolse activiteiten (gemiddeld 10 lessen). 

Op de Sportbuurtclub wordt gedurende een seizoen sport aangeboden. Dit tegen een kleine vergoeding. Kennismaken kan altijd, wil je doorgaan dan word je lid en kun je m.b.v. vaktrainers (van de vereniging) en combifunctionarissen (stadsdeel) je talent ontwikkelen.

Na een seizoen Sportbuurtclub is het mogelijkheid om door te stromen naar een vereniging.
Het stadsdeel stimuleert actief de sportparticipatie (deelname aan sport en bewegen) door de Sportbuurtclub te ondersteunen. De Sportbuurtclub DEF wordt mede ondersteund door DE Bredeschool (Polsstok, As-Soeffah en OBS Bijlmerhorst), de buurtvereniging en stichting ‘Toekomst en Talent’.

Op dit moment zijn de volgende SportBuurtClubs actief: Beebal/Honkbal, Turnen, Hockey en BMX. Toekomstige SportBuurtClub: Basketbal. Voor meer info: http://www.sportbuurtclub-def.nl/

Laatste nieuws

Waar is het nieuws te vinden?!
Waar is het nieuws te vinden?!
03/09/2018
Welkom ouder(s)/verzorger(s)!   Polsstok ..