Protocol voeding en drinken Polsstok

 

Onderstaande omschrijft wat op Polsstok wordt verstaan onder gezonde,verantwoorde voeding. Het is bedoeld als ondersteuning aan ouders en leerkrachten bij het bevorderen van bewust eten en het tegengaan van overgewicht bij leerlingen. Het is een onderdeel van ons beleid gericht op verantwoorde voeding op school. Het kan voor leerkrachten aanleiding zijn om ouders en leerlingen te wijzen op een ongezondeetpatroon, of om b.v. aangeboden traktaties te weigeren als deze niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen in dit protocol. De school heeft het protocol samengesteld in overleg met Leerkrachten, Jump IN Amsterdam en de GGD.  De richtlijnen van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) vormen het uitgangspunt.

  https://www.dropbox.com/s/9t7pv5opk5t4mmm/1880122%20Protocol%20Voeding%20traktaties%20lunch%20en%20tussendoortje%20%28Polsstok%29.pdf?dl=0

Laatste nieuws

Waar is het nieuws te vinden?!
Waar is het nieuws te vinden?!
03/09/2018
Welkom ouder(s)/verzorger(s)!   Polsstok ..