Schoolgids en kalender Polsstok

 

Aan het begin van elk nieuwe schooljaar verspreidt Polsstok de schoolgids en schoolkalender onder haar ouders.

De schoolgids bevat alle relevante informatie voor ouders om gedurende het schooljaar bij de hand te hebben. Ook bevat de schoolgids achtergrondinformatie die betrekking heeft op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijssysteem van de school.

Hieronder zijn de schoolgids en schoolkalender in pdf-formaat  te downloaden.

 Schoolgids_2017-2018_Polsstok.pdf

 Kalender 2017-2018 Praktische informatie

Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een eigen schoolondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan alle leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

  Hier kunt u ons School Ondersteunings Profiel downloaden 

Komende activiteiten